FTP tilgang

FTP står for File Transfer Protocol og benyttes ved overføring av filer mellom datamaskiner tilkoblet internett. Mystore tillater overføring av filer fra din datamaskin til vår server hvor din nettbutikk er lagret.

For å ta i bruk FTP må du først opprette en tilgang fra ditt kontrollpanel. Dette gjør du ved å gå til "din konto" > "FTP-tilgang". Her kan du generere et midlertidig passord som vil vare i 7 dager. 

Når du har mottatt brukernavn og passord kan du logge på ved å benytte følgende informasjon:

  • Adresse: ftp.mystore4.no
  • Port: 21
  • Brukernavn: Ditt genererte brukernavn
  • Passord: Ditt genererte passord

Informasjonen fylles inn i en valgfri klient, for eksempel FileZilla.

Etter en fil har blitt lastet opp fra en klient vil den være tilgjengelig for bruk i din nettbutikk. Filen er lokalisert under følgende nettadresse,

  • http(s)://(www.)<din-nettbutikks-adresse>.(no/com/...)/users/<butikknavn>_mystore_no/<mappe>/<filnavn>

For eksempel, http://themenewyork.mystore4.no/users/themenewyork_mystore_no/images/upload_149633363059303d3e2e975.jpg. I denne nettbutikken er filen upload_149633363059303d3e2e975.jpg lastet opp i en mappe med navn images.

En beskrivelse av FTP-oppsett vil bli tilsendt av en kundekonsulent når en FTP-bruker blir opprettet.