Månedsrapporter

Månedsrapporter

Her kan vi se en rapport av alle ordre i vårt system. Ved å benytte oss av forskjellige filter- og sorteringsfunksjoner kan vi få se en oversiktig rapport, med ønsket informasjon. Nedenfor står det litt om funksjonene på siden.

Øverst på siden finner vi tre viktige funksjoner:


De tre funksjonene fungerer slik:

Ordrestatus:               velg ordrestatus dersom rapporten kun skal vise ordre med en viss status

Sorteringsmetode:     velg en viss sorteringsmetode for gi bedre  oversikt i rapporten      

– Sorteringsverdier:      fyll inn ønskede verdier for å begrense hvilke ordre som vises i rapporten

 

Under disse funksjonene har vi en rekke vis/skjul-valg: 

Disse valgene gjør rapporten mer oversiktlig og spesialtilpasset, ved at vi kan skreddersy hva slags informasjon som skal vises og/eller skjules i rapporten. På denne måten får vi kun nødvendig informasjon fremstilt.

"Filtrer på statusoppdatering" vil være nyttig for å få datoen ordren sist er oppdatert (i motsetning til ordredatoen).

Merk:
Hvis ordrer i perioden dere henter rapport fra, endres i ettertid, vil dette påvirke rapporten.

For å få en mer korrekt rapport, kan du opprette faktura på alle ordrene for en periode (dette låser ordrene) og hente ut månedsrapporten når alle ordrene for perioden er ferdig behandlet.

Alternativt vil en integrasjon mot et regnskapsprogram, f.eks. Tripletex, forenkle å ta ut en månedsrapport.