Aktivering og oppdatering av apps/tjenester
  • 13 Sep 2023
  • 1 Minute to read
  • Dark
    Light
  • PDF

Aktivering og oppdatering av apps/tjenester

  • Dark
    Light
  • PDF

The content is currently unavailable in English. You are viewing the default Norwegian version.
Article Summary

En del apps og tjenester kan aktiveres direkte i kontrollpanelet. Dette finner du ved å gå til "Apps > Innstillinger" i menyen.

Oversikt

For å finne oversikten over aktiverte og tilgjengelige apps går du til "App > Innstillinger" i menyen i kontrollpanelet.
Øverst finner man "Dine apps", dette er apps og tjenester som er aktivert og tilgjengelig i kontrollpanelet.

Dine apps

Aktivert app

En aktiv app har en grønn bryter oppe til høyre som indikerer at den er aktivert i butikken.
Nede til høyre finner man et tannhjul som gir tilgang til appens innstillinger.
Under innstillinger kan man tilpasse hva appen gjør samt aktivere/deaktivere funksjoner. Tilgjengelige innstillinger varierer fra app til app.

Innstillinger

Hver app kan ha en rekke innstillinger. Hva man kan endre på avhenger av hva som er tilgjengelig i appen.
Du får tilgang til innstillinger ved å klikke på tannhjulet nede til høyre:

Oppdatering tilgjengelig

Ikonet til venstre for for bryteren indikerer at det er en oppdatering tilgjengelig. Klikk på ikonet for å oppdatere appen.

Tilgjengelige apps

I seksjonen for "Tilgjengelige apps" finner du apps som er tilgjengelig for din butikk men som ikke er aktivert.
Dette kan være både gratis apps men også betalte apps. Dette indikeres i bunnen av hver app: 

Ved aktivering av en app med kostnad vil man få opp et vindu med info om kostnad hvor pris må bekreftes før appen blir installert:Was this article helpful?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.