Fri frakt fra utvalgte kategorier
  • 11 Sep 2023
  • 1 Minutt å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Fri frakt fra utvalgte kategorier

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Article Summary

Med denne modulen kan du tilby fri frakt fra alle kategorier, eller kun de som du velger ut i fra produktlisten i modulen.

For å installere fraktalternativet "Fri frakt fra utvalgte kategorier" går du til Konfigurasjon > Fraktmetoder, trykk først
"+LEGG TIL FRAKTALTERNATIV"

og trykk så "se flere alternativ"

Modulen kalles "Fri frakt fra utvalgte kategorier".
Trykk på modulen og velg "Installer fraktalternativet"

Velg så "Avanserte valg"

Her må man legge inn "maksimum vekt" for at fraktalternativet skal bli synlig for kundene.
Tekst i kassen: Legg inn passende tekst på modulen
Maksimum vekt: I eksempel har vi lagt inn 35kg
Bare eller alle: Velg om fri frakt skal gjelde alle kategorier eller utvalgte
I eksempelet under har vi valgt at alle produkter under kategori "Bukse" skal ha fri frakt.
Når du har lagt inn dine ønsker, velger du "Lagre endringer"
Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.