Hvilke lover og regler gjelder for nettbutikken min?
  • 14 Jul 2023
  • 1 Minutt å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Hvilke lover og regler gjelder for nettbutikken min?

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Article Summary

Når du driver netthandel er det en del lover og regler som må følges. Det er Forbrukertilsynet som har tilsyn med næringsdrivendes markedsføring og kontraktsvilkår.


Les nyttig informasjon om e-handel på Forbrukertilsynets hjemmesideVar denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.