Marginvisning i ordrebehandling
  • 14 Sep 2023
  • 1 Minutt å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Marginvisning i ordrebehandling

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Article Summary

Ved aktivering av denne innstillingen vil du kunne se marginvisning (i prosent) på hver ordre i ordreoversikten i tillegg til en mer detaljert visning inne på ordren.

Margin og fortjeneste regnes ut basert på innpris og utpris (eks. mva.).
For å få rett visning er det derfor viktig at alle produkter/varianter har innpris registrert. 

Aktivere innstillingen

Logg først inn i kontrollpanelet på din nettbutikk og gå deretter til Ordrer/Kunder > Behandle ordrer.

I headeren øverst på siden klikker du inn på innstillinger (tannhjul-ikon):

Nederst i innstillingsvinduet finner du "Vis fortjenestemargin".
Sett denne til "Ja" og lagre endringen. 


Sørg for at "Vis produktlinjer/produsent" er aktivert:


Etter dette er gjort må du kanskje laste inn siden på nytt for at endringene skal bli synlige.

Visning av margin og fortjeneste

Etter aktivering vil hver ordre i ordreoversikten vise margin på hele orden (bak kundenavn) og bak hvert produkt:

Inne på ordren vil det vises margin på hvert produkt i tillegg til en oversikt som viser total innpris, margin og fortjeneste:

Innpris på varelinjer

Sammen med marginvisning synliggjøres også innprisen på hver varelinje, slik at du lettere kan se avvik i priser:

 


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.