Synlighet på ulike enheter
  • 12 Sep 2023
  • 1 Minutt å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Synlighet på ulike enheter

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Article Summary

Som standard når man legge til et element vil den være synlig på alle enheter. I noen tilfeller kan det være at man ønsker å ha to forskjellige elementer synlig på hver sin enhet.

I dette eksemplet har jeg en rød rad og en blå rad. Jeg ønsker at den blå raden skal være synlig på mobil. Den røde raden vil jeg bare skal være synlig på datamaskiner og nettbrett. Først trykker jeg på den blå boksen, velger "Synlighet" og slår av datamaskin og nettbrett.

Når jeg har gjort dette forsvinner den automatisk fra visningen siden jeg står i datamaskin-visning. Deretter gjør jeg samme operasjon for den røde raden, men velger å slå av mobil.

Hvis man nå går igjennom alle de forskjellige enhetene vil du se at den blå vises på datamaskin og nettbrett, mens den røde vises på mobil.

 


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.