Tilleggsfrakt per produkt
  • 12 Jul 2023
  • 1 Minutt å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Tilleggsfrakt per produkt

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Article Summary

Med denne appen får du et ekstra felt på produktene dine hvor du kan legge inn tilleggs-frakt. Prisen du legger til vil legges på den vanlige fraktprisen. Dette kan være greit å ha hvis du har enkelte produkter som skal ha en høyere pris.

Obs:

Det er ingen makspris på frakten som beregnes, så hvis en kunde kjøper ti forskjellige produkter som alle har frakttillegg, kan det bli et forholdsvis høyt beløp på frakt.

Her kan du bestille appen Tilleggsfrakt per produkt


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.