Administratorer og Grupper

Under Konfigurasjon > Administratorer viser det hvem har administratortilgang til din butikk. Her kan du legge til, endre og fjerne administratorer.

Hvordan legge til nye brukere

Du kan opprette nye brukere ved å velge Ny administrator og så velge hvilken gruppe denne brukeren skal tilhøre.

Grupper og tilgangsnivå

Administratorene kan ha ulikt tilgangsnivå basert på hvilken gruppe de ligger i. 

I menyen Vis grupper får man opp gruppene og hvilke tilgangsnivå disse har. Det er mulig å endre på eksempelvis Markedsføringsansvarlig og Ekspeditør eller opprette en ny gruppe og justere tilgangen under Tilgangsnivå.

Steg 1

Steg 2

Gi så de tilgangene som du ønsker for den spesifikke gruppen og velg "Lagre endringer"