Adservice

Adservice tilbyr sine kunder annonsering og andre markedsføringstjenester. Dere vil trenge denne integrasjonen dersom dere benytter dere av Adservice eller tenker å gjøre det. Vi setter deres butikk opp mot Adservice og gjør det mulig for Adservice å spore hvor mange som handler i deres butikk, som et resultat av deres annonser.

Klikk her for å besøke Adservice sine sider og lese mer om deres tjenester.
Dere kan bestille denne integrasjon fra vår appside