Alternativ varetelling

Vi erfarer at mange av våre kunder bruker, og ønsker å bruke, Excel til å utføre varetelling. I den forbindelse har vi gjort noen oppdateringer i importfunksjonen til Mystore for å gjøre jobben lettere både til varetelling men også for beregning av lagerverdi etter telling.

Appen "Import/Eksport Product CSV" har nå fått en egen eksportype kalt "Varetelling". 
Denne eksporten har egne kolonner for "produkt ID" og "produkt variant ID". Disse to ID-ene er alltid unik i Mystore og kan ikke endres av brukere. Det betyr at kunder som ikke benytter artikkelnummer også kan benytte import og eksport. 

"Import/Eksport Product CSV" har også fått støtte for fysisk antall på lager. 
Det vil si at du kan importere akkurat det antallet du har i din beholdning og importen vil ta høyde for eventuelle reservasjoner. Du kan også importere 0 stykk for å nullstill lageret ditt.
For mange vil dette være en god løsning for varetelling ettersom man kan importere det antallet man teller uten å påvirke det som ligger som reservert.

Dette krever noen ting av butikken din:

 

Behandling av ordrer før/under telling

Under varetelling anbefaler vi at du ikke behandler ordrer da det kan skape avvik i lagerbeholdning.
Behandle helst alle ordrer før du starter tellingen.

 

 

Eksport av produktoversikt

Når du skal telle varer anbefaler vi at du først tar en eksport av alle produktene dine fra Mystore.  
Da vil du også få med "produkt ID" og "produkt variant ID", som gjør at du kan importere uten å måtte ha artikkelnummer. 

Slik eksporterer du produktoversikten

 • Logg inn i kontrollpanelet på din butikk
 • Gå til Produktkatalog > Import/Eksport Product CSV
 • I appen som åpner seg klikker du på fanen "Eksporter"
 • Velg eksporttype "Varetelling"
 • Velg format (CSV eller Excel)
 • Klikk "Start eksport"
 • Når filen er ferdig generert/prosessert klikker du "Last ned"
 • Filen lagres nå lokalt på din datamaskin

Eksportfilen inneholder følgende kolonner:

 • Produkt ID
 • Produkt Variant ID
 • Artikkelnummer
 • Navn
 • Produkt Variant 1 Navn
 • Produkt Variant 1 Verdi
 • Produkt Variant 2 Navn
 • Produkt Variant 2 Verdi
 • Produkt Variant 3 Navn
 • Produkt Variant 3 Verdi
 • Innkjøpspris
 • Produkt Variant Innkjøpspris
 • Strekkode (GTIN)
 • Produsent
 • Kategori
 • Lagerlokasjon
 • Disponibelt lager
 • Fysisk lager

Videoguide for eksport av produktoversikt.

Pause videoen om du trenger lengre tid til å lese instruksjonene.

Behandling av eksportfilen (regneark)

NB! De to første kolonnene (Produkt ID og Produkt Variant ID) må ikke endres.

Etter produktoversikten er eksportert må denne åpnes/importeres i ønsket programvare for regneark.
I videoene her har vi valgt å bruke Google Sheets. 
Google Sheets er fint å bruke ettersom det autolagrer kontinuerlig og det er lett for flere å jobbe i samme regneark på samme tid. 

Etter at du har åpnet filen er du klar til å begynne å telle. Du velges selv hvilke produkter du ønsker å starte med. Om du ønsker å søke opp produkter kan du gjøre dette via søkefunksjonen i regnearksprogrammet. 
I Google Sheets er dette CTRL/CMD + F. 


Så lenge kolonnene beholder sine originaltitler vil de kobles automatisk når filen skal importeres igjen. 
Vi anbefaler derfor at du fyller inn opptalt antall i kolonnen "Fysisk lager". Du kan også velge å opprette og telle i en ny kolonne, men da må du huske å koble denne rett når filen skal importeres.

Produktene som ikke blir endret vil beholde sin opprinnelige lagerbeholdning når filen importeres. 
Om du vil nullstille lageret til produkter fyller du bare inn antall 0. 

Når varetellingen er ferdig lagres/eksporteres filen. 
Vi anbefaler å eksportere filen til CSV.

Videoguide for telling og behandling av regneark.

Pause videoen om du trenger lengre tid til å lese instruksjonene.

 

 

 

 

Import av varetelling

Etter du er ferdig med telling og har eksportert regnearket er det på tide å importere det til Mystore. 
Dette gjør vi for å oppdatere varelageret med korrekt antall. 

 • Logg inn i kontrollpanelet på din butikk
 • Gå til Produktkatalog > Import/Eksport Product CSV
 • Dra og slipp filen inn i vinduet eller klikk "Velg fil"
 • Når filen er lastet opp klikker du "Koble data"
 • Velg hvilke kolonner som skal importeres og hvilken kolonne den skal kobles mot i Mystore sin database.
  Om du kun skal oppdatere varelager holder det å importere "Produkt ID", "Produkt Variant kombinasjon" og "Fysisk lager"
 • Klikk "Forhåndsvis import"
 • Klikk "Start import"
 • Du vil nå se en fremgangsindikator. Når status er "processed" er importen ferdig. 

I likhet med behandling av filen er det viktig at de tre første kolonnene (Produkt ID, Produkt Variant ID og Artikkelnummer) ikke endres.

Om du har valgt å lage en ny kolonne for telling må denne kolonnen kobles opp mot "Fysisk lager" i Mystore sin database. 

Videoguide for import av varetelling.

Pause videoen om du trenger lengre tid til å lese instruksjonene.

 

 

Se hele videoguiden sammenhengende: 

Pause videoen om du trenger lengre tid til å lese instruksjonene.