Artikkelnummer

Produkter og varianter bør ha unike artikkelnummer, både i forhold til ordrebehandling mot Klarna, ved import og eksport, ved bruk av Datakasse og i forhold til rapporter. Artikkelnummer kan ha en positiv effekt på organisk synlighet hvis artikkelnummer er synlig på produktene.

Artikkelnummer på produkt:

Artikkelnummer på varianter:

Hvert produkt og varianter bør ha et artikkelnummer som er identifikatoren på varen.
I visse tilfeller kan det være hensiktsmessig å knytte andre ID'er til produktene, f.eks strekkoder

Artikkelnummer på variant går kun på kombinasjoner av lagerstyrte varianter, så hvordan dere bruker det kommer litt an på hvilke varianter dere har behov for lagerstyring på.
Artikkel om lagerstyrte varianter, finner du her.

Artikkelnummer på varianter fungerer nesten som om varianten var et eget produkt. 
Variantbaserte artikkelnummer bør ha en kobling mot produktets artikkelnummer, som i eksempelet over. Produktets artikkelnummer er L3000 og variantene L3000-1, L3000-2 og
L3000-3.
Det viktigste er at dette blir satt opp med et fast system.

Artikkelnummer kan man opprette selv eller gjøre bruk av leverandørenes artikkelnummer.