Automatisk innkjøpsordre (oversalg og resthåndtering)

Opprett innkjøpsordrer automatisk via resthåndtering.

Hva er oversalg og resthåndtering?
Med oversalg og resthåndtering menes det at butikken tillater salg av varer som ikke er på lager, og dermed går i rest.

Oppsett og konfigurasjon
Regler for oversalg kan gjøres på flere måter: 

Slik fungerer det
Når oversalg er konfigurert vil kunder ha mulighet til å handle en vare selv om den ikke er på lager. 
Når en ordre da opprettes i kontrollpanelet vil vi sjekke om varen er på lager, om den ikke er det vil den enten kobles mot eksisterende innkjøp eller automatisk opprette et nytt utkast på innkjøpsordre.

Varelinjer knyttes automatisk opp mot nye eller eksisterende innkjøp og får tag satt alt etter status på innkjøpet. Dette kaller vi for "reservasjon" - en oversolgt vare blir altså reservert på en innkjøpsordre. Det betyr at varen som ligger i innkjøp tilhører en spesifikk ordre frem til man gjør mottak, eller evt. frigir reservasjonen. 

Du kan lese mer om reservasjoner her →

Flytskjema
Flytskjema under viser hvordan oversalg knyttes mot innkjøp.

 

Mystore Logisikk - flytskjema

Klikk på bildet for å se det i større utgave.