Betalingsterminal

Når kunden bruker kort som betalingsmiddel i kassen, så overføres transaksjonen automatisk til betalingsterminalen.

Hvis transaksjonen er godkjent så vises det på terminalen. Se bilde nedenfor. Hvis ikke transaksjonen går igjennom så vises "Ikke godkjent" i displayet. Terminalen har støtte før kontaktløs betaling.

        

  

Hvis terminalen mister kontakt med kassen under transaksjon, så vises meldingen nedenfor. Hvis transaksjonen har blitt godkjent, velg "Godkjent", hvis ikke velg "Ikke godkjent". 

Du kan se om transaksjonen har gått igjenom på terminalen. Klikk på Enter + 9 og tast inn kode 0856. Velg 5. Transactions. Du finner transaksjonen i listen som vises. Se illustrasjon nedenfor. Hvis transaksjonen er godkjent, velg "Godkjenn transaksjonen".