Bildeoptimalisering via ShimmerCat

Hva er ShimmerCat?

ShimmerCat driver med automatisk bildekomprimering/optimalisering. Ved bruk at AI optimaliseres bildene på nettstedet, og koder den innstillingen som produserer minst mulig bildestørrelse uten å ofre bildekvalitet. ShimmerCat er en enkel tilleggstjeneste som skal bidra til å optimalisere og levere bilder i next-gen formater. Next-gen bildeformater har betydelig bedre komprimering og kvalitet sammenlignet med eldre bildeformater som PNG og JPEG.

 • Bildeoptimalisering handler om å redusere filstørrelser på bilder så mye som mulig uten å ofre bildekvaliteten - slik at nettsiden lastes raskere

Hva gjør ShimmerCat?

ShimmerCat optimaliserer bildene i din nettbutikk automatisk - uten ekstra arbeid for deg. 

 • ShimmerCat gjør ingen endringer på selve bildestørrelsen på bildene dine. Det er selve tyngden på bildene som optimaliseres/komprimeres.

Leverer alltid minst mulig filformat

ShimmerCat leverer alltid minst mulig filformat for de nettleserne som støtter flere bildeformater. Samtidig sørger de for at bildene opprettholder en viss bildekvalitet. 

I Chrome leverer ShimmerCat eksempelvis filformat som AVIF, WebP, JPEG-XL og optimalisert (med mozjeg) JPEG. I Safari vil konkurransen kun være mellom WebP og JPEG. 

 • Effekten av dette er en gjennomsnittlig 20 % ytterligere kompresjon. I stedet for kun å bruke WebP eksempelvis. 

Maksimerer de unike karakteristikkene på hvert produktbilde med maskinlæring

I stedet for å bruke en bildekoder med fiksede settinger en gang (den normale måten å gjøre det på), bruker ShimmerCat dette mange ganger for en variasjon av settingene, for å søke etter best mulig resultat i form av kvalitet og filstørrelse. 

Dette betyr at i noen tilfeller vil det beste optimaliserte bildet være i JPEG XL, i noen tilfeller WebP og andre tilfeller AVIF, og i noen sjeldne tilfeller optimalisert JPEG. 

Hvordan optimalisere effekten?

Hvis du laster opp et bilde i JPEG eksempelvis med en filstørrelse på 2.5 KB, vil bildet mest sannsynligvis allerede ha tapt mye informasjon på grunn av komprimering. I dette tilfellet er det utfordrende å optimalisere bildet uten å forbedre bildet. 

Vi anbefaler derfor å alltid strebe etter å laste opp bilder med høyest mulig filstørrelse. Dette hjelper ShimmerCat å produsere et optimalisert bilde hvor kvaliteten er opprettholdt og filstørrelsen er komprimert maksimalt. 

Se effekten med Mystore Chrome Extension

For å se effekten av bildeoptimaliseringen kan du bruke en dedikert Chrome-utvidelse. Denne viser statistikk om bildeoptimaliseringen fra ShimmerCat. Du får muligheten til å se hvilke bilder som er optimalisert, i hvilke formater, og hvor mye de er komprimert.

Slik legger du til Image Chrome Extension: 

 1. Velg Google Chrome som nettleser
 2. Last ned Mystore Image Extension her
 3. Klikk på Add to Chrome 
 4. Klikk på Legg til utvidelsen
 5. Gå inn på den landingssiden i din nettbutikk som du ønsker å se effekten av optimaliseringen på
 6. Klikk på puslespillbiten oppe til høyre og velg Mystore Image Extension:

  Skjermbilde 2021-08-25 kl. 12.05.37
 7. Klikk på Find optimized images:

  Skjermbilde 2021-08-27 kl. 10.26.40

Da vil du få denne informasjonen om bildene som er på den landingssiden du er inne på:

Skjermbilde 2021-08-27 kl. 10.28.31

Optimized images
Se optimaliserte bilder (markert i grønn).

Original images
Se originalbildene av de bildene som er optimalisert (markert i blå). 

Compression %
Hvor mange prosent bildene på den aktuelle siden totalt er komprimert.

Total optimized

Total tyngde på bildene etter optimalisering. 

Total original

Total tyngde på bildene før optimalisering.