Bildestørrelse

Når man legger inn et bilde vil størrelse av bildet tilpasse seg til plassen som er tilgjengelig der den dras inn.

Man kan selv endre størrelsen ved å trykke på bildet og dra i kantene. Bildet vil da endre størrelse, men beholde riktig proporsjon. 

Man kan også endre høyde manuelt i menyen til høyre. Der er det to valg.

"Tilbakestil til opprinnelig høyde" - Denne tilpasser høyden automatisk til å passe boksen bildet ligger i.

"Høyde" - Dette valget lar deg skrive inn ønsket høyde. Den kan være nyttig hvis man har flere bildet der man ønsker samme høyde.

Forskjellig størrelse på ulike enheter

Hvis man justerer størrelsen på et bilde i datamaskinvisning vil det i noen tilfeller se rart ut på andre enheter.

I dette eksemplet har jeg en rad med fire bokser som vises på alle enheter. 

Datamaskinvisning:

Mobilvisning:

På datamaskin ser det fint ut, men på mobil strekker bildene seg. Dette skyldes av at bildene på mobil bruker samme høyde som er satt på datamaskin. For å løse dette trykker jeg på bildet, og i menyen til høyre trykker jeg på "Tilbakestil til opprinnelig høyde". Denne operasjonen gjør jeg for hvert enkelt bilde. Nå ser mobilvisning sånn ut:

Boksene rundt bildet er fortsatt ganske høy. Dette løser vi enkelt ved å trykke på en av boksene og i menyen til høyre under "Høyde" trykker jeg først på "Tilpass til innhold" og deretter "Tilpass sidestilte bokser og beholder". 

Bildene blir ganske små på mobil siden man må beholde proporsjonene. Et alternativ kan da være å heller vise to bokser i bredden på mobil. Da har bildene mer plass i bredden for å bli større.