Synonymer

Synonymer brukes for å gi kunden et resultat som er mer relevant og som gir bedre treff.

Screenshot 2021-06-25 at 10.53.54

Synonymer med søk gjør at du kan vise et søkeresultat basert på et annet ord dersom du oppretter en synonym. Er det f.eks. et ord som gir dårlig søketreff grunn at det har blitt stavet feil eller at det finnes en synonym som gir bedre resultat så vil synonymer være en god måte å løse dette på. 

Hvis du f.eks ikke har Apple produkter og mange søker etter Apple. Da kan du opprette et synonym for Apple som gjør at produkter fra Samsung vises istedenfor.

Man finner søk uten resultat under kategori søk i Cralls kontrollpanel, her vil det være natuligt å se over resultat og sette opp synonymer på dette. 

Screenshot 2021-06-25 at 10.58.22