Kan jeg lage egne tags på ordrelinjer?

Med våre "custom tags" kan du både lage egne tags og massebehandle tags på ordrelinjene

Effektiv ordrebehandling er noe vi i Mystore jobber mye med å få til, og dette er en av flere moduler som bidrar til dette. Med custom tags kan du lage fleksible ordrevisninger basert på hvilke tags ordrelinjene har.

Hva er "custom tags"?

Vi har allerede innebygd system-tags i systemet som bl.a. brukes av vårt innkjøpssystem og til manuell resthåndtering o.l. Du kan i tillegg lage dine egne tags for å holde system på ordrelinjer.

Hva kan jeg gjøre med disse nye taggene?

Det viktigste bruksområdet er å lage ordrevisninger.

I eksempelet under har vi laget en ordrevisning via vårt ordrefilter som lister ut alle ordrer som har produkter med taggen "Venter på svar", i et tenkt tilfelle der du har stilt en kunde spørsmål om størrelsen var riktig e.l.

Massebehandling gir økt effektivitet

Som skjermbildet under viser kan du velge flere ordrelinjer og sette samme tag på flere linjer samtidig. Tid spart!