Egendefinerte søkeresultater

Denne funksjonen kan brukes til å tilpasse hva som vises for ulike søkeord, både å inkludere og ekskludere enkeltprodukter for søkeord, og til og med til å lage landingssider for spesielle søkeord.

Noen vanlige bruksområder

  • Prioritere opp spesifikke produkter for et søkeord
  • Ekskludere produkter fra et søk
  • Lage en landingsside basert på et søkeord

Søkeord

I feltet "Søkeord" skriver du inn ordet som du vil tilpasse resultater for.

Slå sammen resultat

Dette valget bestemmer om de produktene du velger å vise for et søkeord skal slåes sammen med det "normale" resultatet for søkeordet eller ikke.

Velger du "Slå sammen resultat" vises det vanlige resultatet pluss de produktene du velger å vise. Produktene du velger å vise vil vises øverst, så dette er en måte å prioritere opp enkeltprodukter per søkeord.

Velger du "Ikke slå sammen resultat" vises kun de produktene du velger å vise.

Produkter

Her søker du opp hvilke produkter som skal inkluderes eller ekskluderes for søkeordet. Når du har søkt opp et produkt og lagt det til, får du velge om du skal inkludere eller ekskludere produktet.