Endringer gjort på en side i Crall vises ikke i nettbutikken

Hvis du allerede har lagt inn en Crall-side i nettbutikken og gjør noen endringer på den i ettertid i Crall kan det skje at endringene ikke er synlig.

Dette skjer på grunn av at nettbutikken mellomlagrer informasjonen slik at nettbutikken blir raskere.

For å tømme mellomlagringen kan du lagre den aktuelle siden på nytt i Mystore kontrollpanelet.