Enkel resthåndtering

Marker dine ordrelinjer for bedre ordrebehandling.

Med denne appen får du merket varer i en ordre med statusene “Restnotert, Bestilt, Mottatt, Ettersendes og Sendt”.

Dere kan bestille denne integrasjonen fra vår appside

For mer informasjon, se video under.