Feilmeldinger mot Tripletex

"Overføring feilet. Besøk denne linken for mer informasjon: https://support.mystore.no/hc/no/articles/360006079553-Feilmeldinger-mot-Tripletex"

Hvis du får denne feilmeldingen har du varer eller frakt på ordren med en mva-klasse som ikke er aktivert i Tripletex. 

Logg inn i Tripletex, velg Regnskap > Innstillinger > Mva-innstillinger og velg de nødvendige mva-klassene ift omsetningen deres.

Oversikt på mva-kodene i Tripletex: Mva-koder

"Validering feilet - Kunden kan ikke motta EHF-dokumenter"

Alle kundekort som overføres fra Mystore legger seg som bedriftskunder i Tripletex. Sjekk innstillingen for elektronisk faktura: Faktura > Innstillinger > Elektronisk faktura/purring/ordre

Send faktura til selskap bør stå til "e-post". For kunder som kan motta EHF kan dette velges direkte på kundekortene i Tripletex. Kundekort kan også settes som privatkunde direkte på kundekortet i Tripletex.

"object not found"

Hvis du får denne feilmeldingen, er det nok å slette ordren i Tripletex og så overføre på nytt.

"application exception"

Hvis du får feilmeldingen "application exception" ved overføring av ordrer til Tripletex, er dette en feil i Tripletex som det jobbes med å løse.

Får du denne feilmeldingen, må både fakturabilaget og ordren slettes i Tripletex, før ordren kan overføres på nytt. 

"ordren eksisterer allerede i Tripletex"

Hvis du kun får feilmelding "ordren eksisterer allerede i Tripletex", er det nok å slette ordren i Tripletex og så overføre på nytt.

"Kan ikke opprette forbindelse med Tripletex." 

Tripletex har ikke respondert på 10 sekunder, som gir timeout. Prøv gjerne å overføre ordren på nytt.