Fortjenesterapport

Fortjenesterapporten finner du under “Rapporter->Fortjenesterapport” og gir en oversikt over fortjenesten på varer som er solgt over en valgt periode. Fortjenesten regnes ut fra differansen mellom innkjøpsprisen og utsalgspris (eks. mva) ganger antallet solgte av produktet.

Rapporten viser i utgangspunktet alt som er solgt innenfor start- og sluttdato, men man kan legge til filtrering på produsent, kategori eller ordrestatus. Om man vil vise solgte produkter fra en gitt produsent, en enkelt kategori, varer som har fått en gitt ordrestatus, eller en blanding av dette, så er det bare å filtrere.

Rapporten viser produkter som er solgt i en valgt periode, spesifisert med en fra-dato og en til-dato. Her vises det hvor mange enheter det er solgt av hvert produkt, produktets innkjøpspris, salgspris (eks.mva), fortjenesten per produkt og fortjenesemarginen. I bunnen finner du også en summering av total fortjeneste basert på alle produktene i dette vinduet.

OBS: Alle produkter må ha en innkjøpspris større enn 0 kroner for at utregning og visning skal bli korrekt.

Innpris fra ordrelinjer

Som standard bruker rapporten innprisen som er lagret på produktkortet.
Det vil si at om du henter ut en rapport på fortjeneste de siste 30 dagene vil den basere seg på dagens innpris selv om produktet hadde en annen innpris tidligere.

Når et kjøp blir gjennomført lagres daværende innpris på ordren. Ved å krysse av "Innpris fra ordrelinjer" vil fortjenesterapporten basere seg på den innprisen produktet hadde i kjøpsøyeblikket, altså den innprisen som var lagret på produktkortet da en ordre ble gjennomført. 

PS! Dette vil da kunne vise samme produkt over flere linjer, hver linje med unik innpris og fortjeneste.

HubSpot Video

Kopier innhold

Rapporten kan enkelt kopieres over fra kontrollpanelet og inn i ønsket regneark-program. Ved å benytte “Marker Tabellen”-knappen blir alt innholdet markert:

Og det kan da kopieres og limes inn i regneark-programmet: