Fortollingsdokument

Handelsfaktura/”Commercial invoice” brukes normalt i all handel med utlandet og danner grunnlaget for Tollvesenets fastsettelse av toll og avgifter. Fakturaen skal gi full oversikt over hva sendingen inneholder, samt hvilke vilkår som er avtalt mellom kjøper og selger. Dette har betydning for varens tollverdi og korrekt beregning av toll og avgifter.

Appen er helautomatisk. Når en ordre kommer fra et annet land enn Norge får du et valg på ordren om å velge engelsk faktura.

Denne integrasjonen kan du bestille fra vår appside