Fraktpris basert på postnummer og vekt

Denne fraktmetoden gir dere muligheten til å basere en fraktpris på postnummer og vekt. Den er ypperlig hvis dere sender større varer hvor prisen varierer basert på postnummer

Innhold

 

 

Hvordan installere fraktmetoden

For å få installert dette fraktalternativet går du til Konfigurasjon > Fraktmetode > Legg til fraktalternativ. 

Trykk på Se flere alternativer for å se alle tilgjengelige fraktvalgene.
Det er mulig å legge inn 6 ulike prismatriser med ulike postnummer. 

Merk

Hvis det skal legges inn et enkelt postnummer i en sone må sonen startes og avsluttes med samme postnummer, eks: 2002-2002;


Hvordan eksludere Svalbard

Denne matrisen er ypperlig å bruke hvis dere ikke ønsker å sende til Svalbard. Postnumrene til Svalbard er 9169 - 9179 og kan eksluderes ved å legge inn følgende intervall: 0001-9169;9180-9999;