Generell informasjon

 

Bruk av appen (Hovedmeny) • Bytt bruker:   Denne funksjonen lar deg bytte bruker i Datakasse ved hjelp av PIN-kode.

  Under "Konfigurasjon" > "Administratorer" i mystore kontrollpanel, kan du legge inn PIN-kode på de forskjellige brukerne av Datakasse.
  Velg først bruker og så "Rediger":


  Legg så inn en unik 4-sifret PIN-kode på brukeren og velg "Lagre":

  Det er ikke mulig å legge inn samme PIN-kode flere ganger. Hver bruker må ha sin egen unike PIN-kode. Hvis du legger inn en PIN-kode som allerede er i bruk, vil du få en varsling om dette etter du har valgt "Lagre":

 

 • Innstillinger:

Her kan du endre innstillinger om du vil vise bestselgere på forsiden, endre valg for automatisk utskrift av kvitteringer, og valg for kasseskuff.

Manual:

Under Manual finner du dokumentasjon for Datakasse.

Stopp kassesalg

Avslutter og genererer Z-rapport

Skriv ut X-Rapport

Skriver ut omsetning fra start av sesjonen

Terminal innstillinger

Brukes for å legge inn IP-adresse og synkronisere terminal med Datakasse. 
Se hvordan du setter opp terminalen i vårt hjelpesenter

Koble opp skriver

Les hvordan du installerer skriver i vårt hjelpesenter

Vis siste ordrer

Viser de ti siste ordrer fra kassen. Du kan printe ut eller sende kvittering på SMS på disse.

Logg ut

Logger ut bruker fra Datakasse.

 

Bokførte opplysninger

Vi oppbevarer ingen bokførte opplysninger.
For å ivareta Kassasystemforskriften lagres alle opplysninger i mystore kontrollpanel under Rapporter > Datakasse.
Dette er lokalisert på type www.butikknavn.no/kontrollpanel/.
Alle opplysninger er tilgjengelig i kontrollpanelet.

Start og stopp kassesalg

For å starte kassesalg, gå til Hovedmeny og velg "Start Kassesalg".
For å generere Z-Rapport og avslutte kasse, gå til Hovedmeny og klikk på "Stopp Kassesalg".
Z-Rapport genereres og blir sendt til administrators e-postadresse.
Rapporten skrives ut automatisk fra kvitteringsskriver.

Du finner også Z-Rapport i mystore kontrollpanel under Rapporter > Datakasse.