Generell informasjon om datakasse

Denne artikkelen tar for seg funksjoner og menyvalg i datakasesen.

Innhold

Hovedmeny

Hovedmenyen i datakassen når du ved å trykke på menyikonet øverst til venstre i appen ↓Bytte selger

Denne funksjonen lar deg velge selger/bruker i datakassen ved bruk av PIN-kode eller via en menyvisning. Du kan velge om selger velges/byttes ved behov, eller om det alltid skal velges etter hvert salg.

Valg av selger via PIN-kode

1. Gå til hovedmeny > Innstillinger > Generelt
2. Sett Velg ansatt før salg til Nei 
3. Sett Tving bruk av PIN-kode til Nei hvis det ikke skal være tvang, eller Ja hvis det alltid skal velges selger ved nytt salg ↓

Ved Tving bruk av PIN-kode = Nei kan du bytte selger ved å trykke på selger/bruker øverst i appen ↓

Valg av selger via meny

Velg ansatt før salg = Ja
Tving bruk av PIN-kode = Nei ↓

Du vil da automatisk få opp en meny med brukere/selgere etter hvert salg ↓

Hvordan legge til PIN-koder på brukere

Under Konfigurasjon > Administratorer (i kontrollpanelet) kan du legge inn PIN-kode på de forskjellige brukerne av datakasse.

1. Velg først bruker og klikk Rediger:


2. Legg så inn en unik 4-sifret PIN-kode på brukeren og klikk Lagre:


Det er ikke mulig å legge inn samme PIN-kode flere ganger. Hver bruker må ha sin egen unike PIN-kode. Hvis du legger inn en PIN-kode som allerede er i bruk, vil du få en varsling om dette etter du har valgt Lagre


 

Innstillinger


Her kan du endre innstillinger om du vil vise bestselgere på forsiden, endre valg for automatisk utskrift av kvitteringer, og valg for kasseskuff.

Manual

Under Manual finner du dokumentasjon for Datakasse.

Start og stopp kassesalg

For å starte kassesalg, gå til Hovedmeny og velg "Start Kassesalg".

For å generere Z-Rapport og avslutte kasse, gå til Hovedmeny og klikk på "Stopp Kassesalg".

Z-Rapport genereres og blir sendt til administrators e-postadresse.
Rapporten skrives ut automatisk fra kvitteringsskriver.

Du finner også Z-Rapport i mystore kontrollpanel under Rapporter > Datakasse.

Skriv ut X-Rapport

Skriver ut omsetning fra start av sesjonen

Terminal innstillinger

Brukes for å sette opp din terminal.
Se følgende artikkel for mer info.

Koble opp skriver

Les hvordan du installerer skriver i vårt hjelpesenter

Vis siste ordrer

Viser de ti siste ordrer fra kassen. Du kan printe ut eller sende kvittering på SMS på disse.


Bokførte opplysninger
Vi oppbevarer ingen bokførte opplysninger.

For å ivareta Kassasystemforskriften lagres alle opplysninger i mystore kontrollpanel under Rapporter > Datakasse.

Alle opplysninger er tilgjengelig i kontrollpanelet.


Logg ut

Logger ut bruker fra Datakasse.