Horisontal og vertikal plassering av innhold

 Vi starter med dette eksemplet:

For å endre på den horisontale og vertikale plasseringen av bildet eller teksten må jeg gjøre dette på elementet som inneholder de elementene jeg ønsker å endre plasseringen på.

Hvis jeg ønsker å plassere bildet i midten både horisontalt og vertikalt må jeg først velge elementet som bildet ligger i. Dette kan jeg gjøre ved å bruke navigasjonsstien. Først trykker jeg på bildet og ser hvilket element som ligger over bildet.

Der ser vi at bildet ligger i en boks. Da velger jeg boksen og åpner "Plassering av innhold" i menyen til høyre. Der setter jeg vertikal og horisontal plassering til midten.

Bildet vil da flytte seg til oppgitt posisjon.