Hvordan behandler jeg en duplisert ordre?

Her går vi gjennom fremgangsmåten for hvordan man kan behandle en duplisert ordre.

Når en ordre skal opprettes skjer det en sjelden gang at ditt kontrollpanel får to tilbakemeldinger fra betalingsleverandøren, som f.eks Klarna eller Vipps. De gangene dette skjer vil det dukke opp en melding om at en ordre kan være et duplikat. 

Meldingen i ordrebehandlingen ser slik ut

Hvordan behandle en duplisert ordre

Steg 1: Bekreft at ordren er duplisert
  • Sjekk at ordretidspunkt, kundenavn og ordrelinjer er identiske
  • Sjekk at ordrene inneholder samme betalingsreferanse. Se bilde for betalingsreferanse Vipps og Klarna.
  • Hvis referansene er ulike tyder det på at kunden har gjennomført kjøpet to ganger. Vi anbefaler da at dere tar kontakt med kunden for å finne ut om dette faktisk er en feil.
Steg 2: Behandle ordrene
For å få aktivert en duplisert ordre er det svært viktig at dere behandler ordrene i korrekt rekkefølge, og det er avgjørende at den ene ordren aktiveres før den dupliserte ordren behandles. Fremgangsmåten er som følger.
  1. Fullfør og aktiver en av ordrene. Bekreft så at betalingen gikk gjennom hos Vipps eller Klarna.
  2. Slett eller kanseller ordre nummer to. Viktig at denne ordren ikke krediteres.
Merk. Det er veldig viktig at en av ordrene fullføres og betalingen aktiveres før duplikatordren kanselleres.