Hvordan kan jeg sette opp et vente-steg i en flyt?

En nøkkelfunksjon i flyt er at du kan utføre en handling, og så vente en gitt tid før flyten fortsetter. Dette gjøres ved først å klikke på det blå pluss-ikonet:

flow_add_plus.png

Dette viser dialogen som lar deg legge til et nytt steg:

flow_add.png

Hvis du i dialogen klikker på "Vent", får du velge hvor lang tid det skal gå før flyten fortsetter:

flow_wait.png