Hvordan massebehandle ordrer

Her tar vi en gjennomgang av hvordan man kan massebehandle ordrer.

Hvis man ønsker å effektivisere ordrebehandlingen kan man velge å massebehandle ordrene sine. Når man gjør dette er det er par ting å tenke på. Massebehandling fungerer best hvis man benytter Logistra som EDI leverandør.

 Steg 1: Marker alle ordrene som skal sendes.

Steg 2: Fullfør ordrene i bunnen av siden.

Steg 3: Fest på sendingsetikett på ordrene som skal sendes.

Obs.

Husk å sjekk at alle ordrene fullføres uten feilmelding