Hvordan navigere og forstå navigasjonsstien

Det kan fort bli komplisert å navigere i sidebyggeren når man har mange nivåer med elementer.
Jeg bruker dette eksemplet som utgangspunkt.

Det viktigste verktøyet man har er navigasjonsstien nede i venstre hjørne. Det forteller deg hvilket element du har valgt (det som er markert i blått), alle elementene som ligger over/bestemmer over hverandre. Listen begynner fra venstre med det øverste nivået og jobber seg nedover til det elementet du har valgt. Hvis man holder musepekeren over et valgene vil man se på skjermen at det blinker i innholdet. Dette markerer hvilket element dette er. Se videoen under:

Hvis jeg trykker på et av valgene som ligger i navigasjonsstien vil dette bli ditt nye valgte element. Det vil da bli markert i innholdet med en blå ramme.

 

HubSpot Video

Bokser som ligger over hverandre

Ofte vil man havne i en situasjon hvor bokser ligger over hverandre slik at det ikke er mulig å trykke på dem. I eksemplet jeg skal vise nå så skal jeg fjerne den gule boksen. Problemet er at etter jeg har slettet den så ligger det fortsatt en boks igjen.

Dette skyldes at det er en boks som ligger uten for den gule boksen. Begge har samme høyde og bredde å gjør det da umulig å trykke på den. I dette tilfellet bruker man navigasjonsstien for å velge elementet som ligger rett over og sletter den istedenfor.

 

HubSpot Video

Bokser bestemmer over boksene under seg

Når det kommer til plassering av innhold så må man huske på at dette gjelder for innholdet i boksen. I dette eksemplet vil jeg flytte plasseringen av den gule boksen til toppen. For å gjøre dette må jeg endre innstillingen "Plassering av innhold".

I bildet over ser man hvordan alle boksene er plassert. For å kunne henvise til enkelte av dem vil jeg bruke et nummer. Beholder til venstre er 1, den neste boksen er 2, beholder er 3 og den siste boksen er 4. 

Hvis jeg endrer "Plassering av innhold" til toppen på boks nummer 4 så vil ikke det ha noe å si i og med at dette er den gule boksen.

Om jeg endrer til toppen på boks nummer 3 vil dette heller ikke ha noe å si. Det skyldes at boks nummer 3 har samme høyde som boks nummer 4. Det betyr egentlig at det allerede ligger på toppen.

Den riktige boksen å endre på er boks nummer 2. Den er den nærmeste boksen som er høyere en de som ligger innenfor seg selv. Se video:

HubSpot Video