Hvordan opprette en egendefinert rabattkode. F.eks at den ikke kan kombineres med tilbud

Denne fremgangsmåten kan du benytte hvis du ønsker å ikke gi rabatt på varer som er på tilbud, eller begrense rabatten innenfor en gitt kategori.

Hvis du bare vi gi en unik rabattkode uten spesielle begrensninger er det nok å følge stegene i "Legg til rabattkoden i Crall" uten å velge "Bruk rabattkode-mal"

Opprett en mal

Først må du opprette en rabattkode i nettbutikken din som vi kan bruke som en mal. Hvilken valg som er tilgjengelig er avhengig av hvordan nettbutikk-leverandør man benytter.

I dette eksemplet kaller du rabattkoden "10prosent", og dette vil da være vår mal.

Legg til rabattkoden i Crall

  1. Gå til Rabattkoder og trykk på pluss-knappen for å opprette en ny rabattkode.
  2. Velg "Ja" for at kundene skal få en unik rabattkode.
  3. Velg "Ja" for at du skal bruke en rabattkode-mal.
  4. I tekstfeltet "Rabattkode-mal" skriver du inn koden du opprettet i nettbutikken. I vårt eksempel er det "10prosent".
  5. Velg hvor lenge hver rabattkode skal være gyldig.
  6. Avslutt med å trykke på lagre-knappen nede til høyre.