Hva er en popup og hvordan oppretter jeg en popup for min nettbutikk?

Her tar vi en komplett gjennomgang av hvordan man kan opprette en popup Crall slik at denne kan brukes i din nettbutikk.

Hva er en popup?

Hvordan oppretter jeg en popup til nettbutikken?

Ulike typer popup

Popupens innhold

Legg inn en rabattkode

Lagre og publiser popupen

 

Hva er en popup?

De fleste kjenner nok til hva en popup er. I sammenheng med Crall er det en boks som spretter opp og ber kunden om å gjennomføre en handling. 

Når man oppretter en popup kan man velge hva popupen skal be om, når den skal vises og hvordan den skal se ut. Du kan selv velge farger, bilde og tekst.

Gjenkjennelse av Crall og innsamling av e-poster

Den viktigste funksjonen som alle kunder MÅ ha er en popup som samler inn e-postadresser. Dette er viktig både for bedriften din, og for Crall. Vi bruker e-postadressen til å identifisere kundene slik at vi kan gjenkjenne dem når de kommer tilbake. Desto tidligere vi kan få e-postadressen, jo tidligere kan vi sende dem en "glemt handlekurv"-epost, eller personaliserte e-poster.

Hvordan oppretter jeg en popup til nettbutikken?

En popup er kanskje den mest effektive måten å få kunder til å melde seg på nyhetsbrev. Crall gir deg muligheten til å generere en rabattkode som er unik til hver enkelt kunde som velger å melde seg på nyhetsbrevet ditt via en popup.

Her beskriver vi kort hvordan en popup kan opprettes. 

Steg 1, trykk på Popups > Plusstegn 

Velg formålet med popupen 

 • E-mail collection - Denne samler inn e-postadresser.
 • Promotions - Denne kan brukes til å gi beskjeder som linker til en side.
 • Discounts - Denne gir en rabattkode til kunden uten krav til e-postadresse.

Velg hvordan popupen skal dukke opp

I de fleste tilfeller er det tilstrekkelig med Normal popup

Velg hvilken mal du ønsker å ta utgangspunkt i

Ulike typer popup

En popup kan vises i tre ulike tilstander. Disse er Minimized, Maximized og Success. Du bytter enkelt mellom de ulike visningene ved å trykke på knappene som vises på bildet under.

 • Minimized - Denne vises når popupen er i en minimert tilstand. Kunden kan trykke på den for å åpne popupen i "Maximized" tilstand.
 • Maximized - I denne tilstanden vises hovedinnholdet i popupen. 
 • Success - Denne siden vises når kunden har gjennomført en handling. Dette kan f.eks være hvis kunden melder seg på nyhetsbrev.

Popupens innhold

Du kan enkelt personalisere innholdet i en popup ved å trykke på elementet du ønsker å endre. Ved å trykke på de ulike elementene i forhåndsvisningen av popupen får du muligheten til å personalisere farger, tekst, mm. Videoen i toppen går også gjennom prosessen for personalisering. 

Legg inn en rabattkode

Det å friste med en rabattkode kan være svært effektfullt for å få kunder til å melde seg på nyhetsbrev. Hvis du ønsker å gi en rabattkode i belønning etter noen har meldt seg på nyhetsbrevet, så kan du trykke på Add discount i topplinjen. 

Du kommer så hit

Her kan du opprette en ny rabattkode, eller velge en eksisterende rabattkode. Les mer om hvordan man oppretter rabattkode her

Etter du har valgt rabattkode vil du få opp en blå ramme. Kopier teksten "@@DISCOUNT-XX@@" siden vi trenger den videre i prosessen. Lukk vinduet ved å trykke på Close window.

Rabattkoden legges så inn i feltet for Success. Skriv inn ønsket tekst som kunden får når de har meldt seg på nyhetsbrev, deretter kopieres rabattkoden inn i teksfeltet.

Lagre og publiser popupen

For å lagre trykker du på Save and continue oppe til høyre. Her får du noen nye valg som du tar stilling til før popupen kan publiseres.

 • Name - Gi popupen en beskrivelse slik at du enkelt kan holde oversikt. Dette er ikke synlig for kunden.
 • Position - Hvor på nettsiden skal popupen plasseres.
 • Who - Hvem skal se popupen.
 • When - Når skal popupen vises. 
 • Hvis denne popupen samler inn e-postadresser vil du ha et valg om "Newsletter integration". Her kan du velge hvilken liste e-postene skal overføres til. Dette krever at du har installert en app som støtter dette.
 • Popup status - Skal popupen være aktivert eller deaktivert.

Når du har vært gjennom denne veilederen avslutter du ved å trykke på Save.

Hurra! Da har du opprettet en popup til nettbutikken 🥳