Hvordan regnes totalsum ut?

Her tar vi en rask gjennomgang av hvordan totalsummen i regnskapsrapporten beregnes.

Totalsum

Totalsum i bunnlinjen er sluttpris per ordre summert sammen for alle ordrene i utvalget. Det vil si totalpris på ordre, med frakt og inkludert Mva.

Differensieringen som går på betalingsmetode fordeler dermed bare opp utvalget i forhold til benyttet betaling.

601a5507-b36a-4b6c-8482-115a20d753bc

Hvordan regnes fortjeneste ut?

En forutsetning for at fortjeneste skal kunne regnes ut er at produkt, eller variant, har en definert innpris.

Hvis du inkluderer kolonnevalget Fortjeneste vil du kunne se innpris på produktene subtrahert fra utpris, totalt for ordrelinjen.

Ingen fortjenesteutregning på ordre før mai 2021

Vi har beklageligvis ikke mulighet til å gjøre noen reel fortjenesteutregning på ordre som er skapt før mai 2021 da vi ikke har grunnlag for å regne ut dette.

Utregning

Hvis ordren er gjennomført før mai 2021 blir fortjeneste satt til null.

Hvis produktet i ordren er en variant vil innpris på variant bli brukt.

Hvis det ikke er en variant, eller det ikke finnes en pris på variant, vil innpris på produkt bli brukt.

Deretter er det innpris x antall trukket fra sluttpris.

Utregning før Mva.