Hvordan sette opp Google Ads konverteringssporing

Konverteringssporing i Google Ads baserer seg oftest på Google Ads konverteringstag og/eller import av Google Analytics data.

Resultatene fra annonsene vil kunne variere litt avhengig av om du har Google Ads konverteringssporing (Tag) eller import av Google Analytics hendelser. Dette fordi de sporer konverteringer ulikt i og med at ulike attribusjonsmodeller benyttes. 

På generell basis så anbefaler vi å bruke Google Ads konverteringssporing hvis du bare bruker Google Ads som markedsføringskanal. Bruker du derimot flere ulike markedsføringskanaler, så vil Google Analytics være et mer nøyaktig verktøy for konverteringssporing. 

Oppsett av Google Ads Tag
I Google Ads, gå til verktøy/innstillinger, og velg Google-Tag

Finn din Google Tag, og kopier denne "AW-XXXXXXXXX"

Logg inn i ditt Mystore kontrollpanel. 

Gå til konfigurasjon -> Google -> Google Ads Konverteringssporing. 

Legg til din Google Ads Tag, og trykk lagre. Du er nå ferdig