Hvordan skrives kvittering ut automatiskt ved salg?

Dette kan du gjøre i menyen lengst opp til venstre i Datakasse-appen. Velg Innstillinger og hake for "PÅ" i feltet "Automatisk utskrift av kvitteringer".