Hvordan vise popupen et bestemt antall pr dag

  1. Rediger popupen du ønsker å vise X ganger pr dag.
  2. Velg Settings -> When -> Add new rule
  3. I listen finner du "Display pr day", og trykk select
  4. Trykk på "∞" i teksten "Display ∞  times to the same visitor pr day.", og legg inn antall ganger pr dag.

Når "Display pr day" regelen er valgt er det viktig at du setter "Display X times to the same visitor." til  et høyt tall, f.eks 999999. Denne vil fungere som totalt antall ganger popupen skal vises til kunden.