Identitetsbekreftelse - Google Ads

Hvorfor krever Google bekreftelse av annonsøridentitet?

Målet med endringen er å øke tilliten til økosystemet for annonser ved å gi brukerne mer informasjon om hvem annonsørene faktisk er. Med bekreftelse av annonsøridentitet får Google bekreftet navnet på annonsørene og landene de er hjemmehørende i, gjennom en gradvis lansering av programmet. Dette er et ledd i arbeidet med å øke åpenheten og gi brukerne flere valg og større kontroll.

Hvis du blir valgt ut til å gjennomføre bekreftelse av annonsøridentitet, får du en e-post og et kontovarsel med en veiledning.

For å bekrefte din identitet følger du veiledningen i mottatt e-post eller du kan gå til Google Ads
til menyen "Verktøy og innstillinger" > "Fakturering" > "Innstillinger".
Klikk på "Kom i gang" i «Identitetsbekreftelse»-delen.
googleadsID

Et forgrunnsvindu åpnes hvor du blir bedt om å samtykke i at det aktuelle navnet og stedet blir vist i bekjentgjørelsen i annonsene.
Klikk på "Godta og fortsett".
Hvis du ikke er Google Ads-administrator, må du kontakte en kontoadministrator for å få innledet bekreftelsesprosessen. Du blir bedt om å bekrefte identiteten din. Gjennomgå og last opp de nødvendige dokumentene, og klikk så på Send. Det er bare betalingsadministratorer som kan sende inn dokumenter.

For mer informasjon om bekreftelse av annonsøridentitet og hvordan du fullfører bekreftelse av annonsøridentitet, kan du gå til disse to hjelpeartiklene hos Google:
- Vanlige spørsmål om bekreftelse av annonsørers identitet
- Fullfør bekreftelsen av annonsøridentitet