Hjelpeveileder for Mystore Datakasse

Her tar vi en gjennomgang av oppsettet og andre funksjoner av datakassen. Artikkelen inneholder også viktig info om utbetalinger og regnskapsføring.

Innhold

Innlogging i kassen

For å logge inn i datakassen bruker du samme brukernavn og passord som til kontrollpanelet. Du behøver ikke legge inn butikkens adresse da kassen finner butikken som brukeren er tilkoblet. Hvis du har flere butikker får du et valg om hvilken butikk du ønsker å logge inn i. 

Merk. Ved flere kassapunkter må det benyttes 1 unik bruker per kassapunkt.

Første gang du åpner appen får man spørsmål om appen kan bruke din posisjon. For at kassen skal fungere må dere velge “Tillat mens appen er i bruk”.

Oppsett betalingsterminal

For mer detaljert informasjon om oppsett og bruk av betalingsterminaler, gå til denne hjelpeartikkelen

Dere har fått tilsendt en betalingsterminal av typen V400m eller S1000. Terminalen er levert av Verifone eller Castle via vår samarbeidspartner Adyen.

Tilkoblingen til datakassen skjer via Adyen sine servere og så lenge terminalen er tilkoblet et trådløst nettverk vil dere kunne koble terminalen til datakassen via appen.


V400M

Hvordan koble terminalen til et nettverk

For å kunne brukes må terminalen kobles til et trådløst nettverk. 

På terminalen: 9 > Grønn > 0856 > Grønn > Nettverk > Wi-Fi

Trykk så på + for å koble til et nytt nettverk. 

Terminalen er tilkoblet nettverket når det vises et symbol for Wi-Fi, en sky og en grønn prikk ved Wi-Fi-signalet. Hvis det f.eks vises en rød strek tyder det på at f.eks passordet er feil. Løsningen da er å trykke på i, for så å glemme nettverket og koble til på nytt. 

Hvordan koble terminalen til datakassen

Første gang du logger på datakassen dukker det opp en oppstartsveileder. Denne hjelper deg med å koble til terminal og kvitteringsskriver. 

Oppstartsveileder POS

Dersom du ikke får opp veilederen, eller lukket den før fullføring følger du stegene under

Steg 1: Så snart terminalen er tilkoblet et nettverk kan du koble terminalen til datakassen ved å trykke på terminal-symbolet i topplinjen av datakassen.Steg 2: I menyen som dukker opp trykker du på Koble til terminal 

Steg 3: Koble til terminalen som skal brukes i kassen.

Dersom terminalen ikke vises kan det tyde på at terminalen ikke er på nett eller trenger en oppdatering.

Les mer

S1000

Hvordan koble terminalen til et nettverk

For å kunne brukes må terminalen kobles til et trådløst nettverk. 

1. På terminalen trykker du: Tannhjul-symbolet (settings) > Network > Wi-Fi.
 
2. Deretter finner du og trykker på ditt nettverk, skriv inn WiFi-passordet.
    Det vil stå "Connected" under nettverksnavnet når det er koblet til.

Hvordan koble terminalen til datakassen

Terminalen kobles til kassen på samme måte som V400m. Se veilederen over.

Medfølgende utstyr

Kvitteringsskriver

Kvitteringsskriveren kobles til iPaden med en standard USB A > Apple ladekabel.
Så snart kvitteringsskriveren er tilkoblet strøm, slått på og koblet til deres iPad med kabel kan dere koble til skriveren med å velge Hovedmeny → Koble opp skriver. I menyen som dukker opp velger du TSP143III.

Dersom du bruker en Bluetooth-printer kobles denne til iPaden via Bluetooth. Deretter kobles den til POS via Koble opp skriver. 

 

Kasseskuff

Kasseskuffen tilkobles datakassen via kvitteringsskriveren.
For å koble opp kasseskuffen setter dere kasseskuffens nettverkskabel direkte inn i printeren. Deretter sjekker dere kasseskuffen sine innstillinger via Hovedmeny → Innstillinger → Betaling 

Scanner

Scanneren kobles til via iPadens Bluetooth-innstillinger. Navnet er Barcode Scanner. Hold inne den gule knappen på scanneren i 10 sekunder for å aktivere Bluetooth-tilkoblingen.

Datakassens funksjoner


Legge til produkt

Produkter kan legges i handlekurven på flere måter. Man kan finne produkter via kategorier, søke etter produktets navn, artikkelnummer eller ved å scanne strekkoden i datakassen. 


Manuelt produkt

Man kan legge til et manuelt produkt ved å trykke på Nytt produkt i handlekurven. Husk å sjekke at produktet får riktig MVA klasse.


Utvalgte produkter

De produktene man selger mest av kan også legges som utvalgte produkter på forsiden av kassen. Dette gjøres via butikkens kontrollpanel under Produktkatalog → Utvalgte produkter. Husk å aktiver utvalgte produkter i datakassen. 


Retur

Returer kan slåes inn på flere måter. Det kan gjøres ved å søke opp eller scanne kundens kvittering, finne produktet i produktkatalogen eller ved å slå inn et produkt manuelt. Ved manuell retur må det legges inn minus i prisfeltet. Antall produkter som skal i retur legges inn som normalt.

Merk

Det er ikke mulig å delvis refundere et beløp på en varelinje. Dersom en varelinje skal delvis refunderes på kort kan du sende e-post til kundeservice@mystore.no


Gavekort

Dere kan selge og ta betalt med gavekort og tilgodelapper i kassen. Gavekort som betalingsmetode kan bestilles på apps.mystore.no.


Returnere på kort

Med betalingsterminalen V400M har dere muligheten til å refundere penger direkte til kundens konto. Dette gjøres ved å scanne eller søke opp kundens kvittering, slå inn produktene i retur og velge Kort som betalingsmetode. Det kan ta 1-2 minutter før pengene er bekreftet refundert til kunden. Kunden kan regne med å motta pengene i løpet av 2-3 virkedager.

Obs. Det er ikke mulig å refundere på kort hvis det er benyttet flere betalingsmetoder eller gjort en retur på ordren. 


Rabatt
Rabatt kan legges til på to forskjellige måter.

1: Rabatt legges til ved å endre prisen på en varelinje. 

  • Trykk på ønsket varelinje → Endre pris

2: Rabatt kan legges til ved å gi rabatt på hele kjøpet

  • Trykk på “% rabatt” i handlekurven for å gi prosentvis rabatt på hele kjøpet.

Tøm cache

Hvis datakassen oppfører seg rart eller laster tregt kan det hende det har bygd seg opp mye lagret data. Denne dataen kan fjernes ved å trykke på Hovedmeny (tre streker øverst til venstre i appen) > Innstillinger > Annet > Tøm Cache


Test tilkoblingen til nettverket

Siden datakassen er nettverksbasert er det veldig viktig at dere har en stabil nettverkstilkobling. Datakassen har en innebygd test som sjekker tilkoblingsstatusen til nettverket deres. Nettverkstesten finnes under Hovedmeny (tre streker øverst til venstre i appen) > Innstillinger > Annet > Test internettforbindelsen


Søk etter kvittering

Hvis kunden av ulike grunner ønsker kopi av kvitteringer kan dette gjøres via datakassen.

Trykk på Hovedmeny, for så å velge Vis siste ordre eller Søk opp ordre.


Velg hvilke kategorier som skal synes på forsiden

Ved å trykke på firkanten på forsiden kan du velge å vise/skjule hvilke kategorier som skal vises på forsiden av kassen.

Regnskapsføring


Z-rapport

Når du starter kassasalget må det opprettes en sesjon. Dette gjøres ved å trykke på Start kassasalg via kassens hovedmeny.

Når dagen avsluttes trykker man på Stopp kassasalg på det samme menypunktet

Eksempel på Z-rapport


Regnskapsføring

I tillegg til Z-rapporten har dere tilgang til en månedsrapport for datakassen i deres kontrollpanel. Denne finner dere ved å trykke på Rapporter > Datakasse > Regnskapsrapport. Denne kan brukes av regnskapsfører. 

Utbetalinger


Hvilket firma er det som står for utbetalinger?

Dere har en innløseravtale med vår samarbeidspartner Adyen. Adyen er et raskt voksende nederlandsk selskap med blant annet Spotify, Elkjøp og Ebay på kundelisten. Mer informasjon om Adyen finnes på www.adyen.com/about


Når utbetales pengene?

Adyen gjør daglige utbetalinger mandag til fredag med en forsinkelse på 2-3 virkedager. Denne forsinkelsen skyldes at transaksjonene til Visa og Mastercard ikke er ferdigbehandlet før etter ca. 2 virkedager.
I praksis betyr dette at et salg gjort mandag blir utbetalt førstkommende onsdag eller torsdag. I helgen og helligdager vil det ta noe lengre tid og et kjøp gjort på torsdag vil bli utbetalt førstkommende mandag eller tirsdag. 


Utbetalingsrapporter
Når pengene fra innløser utbetales vil det dukke opp detaljerte utbetalingsrapporter i deres kontrollpanel. 

Rapporter > Datakasse > Utbetalingsrapporter. Disse rapportene inneholder blant annet transaksjonskostadene deres. 


Eksempel på en utbetalingsrapport

Viktig informasjon om første utbetaling

Siden hovedfokuset til oss og innløser er å få avtalen raskest mulig opp å gå, kan det ta opptil 3 uker før dere mottar den første utbetalingen fra innløser Adyen. Dette skyldes at oppsettet av tilkoblet kontonummer tar noe lengre tid enn de andre prosessene. 

Årsaken til at oppsett av kontonummeret tar noe lengre tid er at Adyen har svært strenge rutiner for bekrefte at kontonummeret tilhører korrekt firma. Dette er nødvendig slik at de kan forsikre seg om at pengene utbetales til dere og ikke noen andre ved en feil.

FAQ

Kan man ha flere kassapunkter?

Det går helt fint å ha flere kassapunkter hos oss. Det er et par ting som er viktig å tenke på.

1: Dere må bruke unike e-postadresser ved innlogging på hvert kassapunkt. Dette er viktig for å skille sesjonene fra hverandre. 

Dersom man forsøker å logge inn med samme e-post i flere kasser vil man logges ut fra kassen som allerede er innlogget. 

2: Det vil bli opprettet egne z-rapporter for hvert kassapunkt og oppgjøret må tas på hver kasse.

3: Utbetalingsrapporten vil ikke skille mellom kassepunktene på annen måte enn en referanse til de ulike z-rapportene.