Innkjøpsassistent

Innkjøpsassistent er en tjeneste som lager bestillingsforslag basert på salg i perioder, lagerstatus og aktive innkjøp.

Slik fungerer innkjøpsassistenten! 

Assistenten ser på salgene du hadde i en gitt periode og foreslår hva du må kjøpe inn basert på hva du har på lager og at salg for kommende periode er det samme som tidligere periode.

Eksempel:
Du velger å lage en rapport på de to siste ukene. Rapporten viser da at du har solgt 10 stykk av en vare. Nåværende lagerbeholdning er 5. 
Assistenten tar da utgangspunkt i at du de neste to ukene skal selge samme antall, altså 10 stykk, og derfor trenger å kjøpe inn 5 stk. for å høy nok lagerbeholdning til de to kommende ukene. 

Innhold

Start "Innkjøpsassistent"

Slik genererer du en innkjøpsrapport

Valg i generert rapport

Overføre til innkjøpsordre

Valg i Handlinger-menyen

Start Innkjøpsassistent

Innkjøpsassistenten finner du i venstremenyen i modulen "Innkjøp & mottak".

Slik genererer du en innkjøpsrapport

 1. Velg leverandør:
  En rapport starter alltid med en leverandør. 
 2. Velg én eller flere produsenter:
  Etter leverandør er valg kan du velge en, flere eller alle produsenter knyttet til leverandøren.
 3. Ordrestatus (valgfritt):
  Valg av ordrestatus er valgfritt og må ikke inkluderes for å generere rapporten. 
  Om du velger ordrestatus vil rapporten baseres på salg som ligger i den spesifikke ordrestatusen.
 4. Fra/til dato:
  For å generere en rapport må du velge datoperioden rapporten skal baseres på. 
  Her er det mulig å sette fra/til-dato manuelt eller du kan bruke forhåndsdefinerte perioder:
 5. Kategoriutvalg (valgfritt):
  Med denne kan du velge å enten bare vise produkter i spesifikke kategorier, eller ekskludere produkter fra spesifikke kategorier.
 6. Generer rapport:
  Når valgene er gjort klikker du "Generer rapport" for å starte generering.

Om det ikke eksisterer ordren på valgt produsent i valgt datoperiode vil rapporten være tom. Man kan da klikke på "Vis alle varer" for å se alle varer til valgt produsent. 

Valg i generert rapport

Etter en rapport er generert får man en rekke valg og visninger.

Øk bestillingen med (%):
Øker antall som må bestilles med prosenten satt.


Ekskluder varer fra lagergruppe:
Dette valgte er tilgjengelig om butikken din har "Avansert lagerstyring" aktivert.
Valget lar deg ekskludere produkter som er knyttet til lagergrupper. F.eks kan det være produkter i en lagergruppe som gjelder utgåtte varer som ikke kan bestilles inn, disse kan da ekskluderes fra rapporten.


Juster for tilgjengelig i innkjøp:
Om denne slås på vil "Antall som må bestilles" justeres ned med det antallet som allerede er tilgjengelig i innkjøp. 

Eksempel på dette kan være at rapporten mener du trenger å bestille 10 stykk, men du har allerede bestilt 5 hos din leverandør. Ved aktivering av valget vil "Antall som må bestilles" da justeres ned til 5. 


Vis alle varer:
Viser alle varer fra valgt leverandør og produsent(er). I oversikten vil først alle varer som er solgt i datoperioden vises, deretter alle varer fra leverandør/produsent uten salg. Varene uten salg vil ha "N/A" i feltet for "Solgt i perioden". 

Visningsvalg

I seksjonen for "Flere valg" har man en knapp for visningsvalg. Denne lar deg utvide visningen med flere valg.

 • Vis notat:
  Viser notat på produktet om det eksisterer.
 • Vis lagerlokasjon:
  Viser lagerlokasjon om satt.
 • Skjul varer på lager:
  Skjuler alle linjer der varen har disponibelt lager.
 • Vis art.nr leverandør:
  Viser leverandørens artikkelnummer.
 • Vis fortjeneste:
  Viser fortjeneste på hver varelinje. Regnes ut basert på produktets innpris og utpris.
 • Vis minimum lagerbeholdning:
  Viser minimumantallet som er satt på produktet og antall til man når minimum antall. 
  Denne visningen er kun tilgjengelig om man har tjenesten "Minimum lagerbeholdning".
 • Vis innpris:
  Viser en kolonne med produktets innpris.

Overføre til innkjøpsordre

Når du er klar med rapporten og ønsker å overføre produkter til innkjøpsordre finnes det tre muligheter for å velge produkter:

 1. Velg ett og ett produkt ved å markere avkryssingsboks til venstre for produktnavn
 2. Markere den øverste avkryssingsboksen for å markere alle produkter
 3. Bruk banneren i toppen for å endre markering til å kun gjelde varelinjer som har verdi i "Antall som må bestilles"

Når du har valgt de produktene du vil overføre til innkjøp klikker du på "Overfør til innkjøpsordre" i toppen eller bunnen av siden. 

Varene vil da legge seg på åpent utkast eller i ny innkjøpsordre.

HubSpot Video

Overføre antall 0

Det er mulig å overføre en varelinje med 0 i antall men det er da viktig å merke seg at varelinjer i en innkjøpsordre må ha mer enn 0 for å kunne sendes til leverandør. 

Om du overfører antall 0 fra innkjøpsassistenten til innkjøpet må antallet korrigeres manuelt før innkjøpet kan sendes.

Valg i "Handlinger"

I "Handlinger"-menyen får man flere valg etter rapporten er generert.

 • Last ned CSV
  Laster ned hele rapporten til CSV.
 • Last ned XLS
  Laster ned hele rapporten til XLS.
 • Nullstill rapport
  Nullstiller alle valg og justeringer som er gjort på rapporten og lar deg bygge en ny rapport.
 • Tøm antall å bestille
  Setter verdien til 0 i feltet "Antall som må bestilles" for alle rader i rapporten.