Innstillinger i innkjøpsmodulen

Få en oversikt over tilgjengelige innstillinger i modulen.

Innhold

Innkjøpsmodulen har en rekke innstillinger som gjør opplevelsen praktisk og mer brukervennlig.

Under "Innstillinger" i sidemenyen finner man både brukerinnstillinger og globale innstillinger.

Brukerinnstillinger er unik for hver bruker i kontrollpanelet mens globale innstillinger gjelder for hele modulen, uansett hvilken bruker det er. 

settings-illustration

Brukerinnstillinger

Status

Velg hvilke statuser som skal vises som standard på innkjøpsordreoversikten. Velg mellom én, flere eller alle statuser.

Antall pr. side

Velg hvor mange linjer som skal vises som standard på innkjøpsordreoversikten. 
Velg mellom 15, 25, 50, 100 og 150. 

Ordrestatus fullførte ordrer

Takket være reservasjoner kan man automatisk flytte ordrer som venter på varer og blir komplett som følge av mottaket. Denne innstillingen lar deg sette hvilken ordrestatus som skal være standard for komplette ordrer. Husk, du kan overstyre denne ved hvert mottak.

Vis produktsøk i bunn?

Lar deg velge om produktsøket skal vises over eller under varelinjene i en innkjøpsordre.

Om valget er aktivert vil produktsøk legge seg på bunn. Hvis ikke aktivert vil produktsøk legge seg på toppen av varelinjene.

Vedleggsformat ved sending til leverandør

Innkjøpsmodulen støtter utsending av PDF, XLSX og CSV. Denne innstillingen lar deg definere hvilket format som skal være standard. Denne kan også endres pr. utsending. 

Sortering av varelinjer

Lar deg velge om varelinjer som blir lagt til skal legge seg øverst eller nederst i en innkjøpsordre. 
Valget "Nyeste til eldst" vil plassere nye varelinjer øverst i oversikten. Valget "Eldst til nyeste" vil legge de siste varelinjene nederst i oversikten.

Globale innstillinger

Ordreoppsummering i CSV

Viser hvilke ordrer og hvilket antall varer de venter på under hver varelinje i CSV til leverandør.

Vis innpris i vedlegg

Om aktivert vil innpris på varen inkluderes i PDF/CSV som sendes til leverandør. 

Avsenders e-postadresse

E-postadressen som står som avsender på innkjøpsordrene. Kan også overstyres pr. innkjøpsordre.

 

 

Husk!
Etter du har gjort endringer må du lagre disse med knappen oppe til høyre.