Innstillinger

Få en oversikt over tilgjengelige innstillinger i modulen.

Innkjøpsmodulen har en rekke innstillinger som gjør opplevelsen praktisk og mer brukervennlig.

Alle innstillingene er brukerinnstillinger, som vil si at de gjelder for den innloggede brukeren. Hver bruker i butikken kan altså ha sine egne innstillinger. 

Status

Velg hvilke statuser som skal vises som standard på innkjøpsordreoversikten. Velg mellom én, flere eller alle statuser.

Antall pr. side

Velg hvor mange linjer som skal vises som standard på innkjøpsordreoversikten. 
Velg mellom 15, 25, 50, 100 og 150. 

Ordrestatus fullførte ordrer

Takket være reservasjoner kan man automatisk flytte ordrer som venter på varer og blir komplett som følge av mottaket. Denne innstillingen lar deg sette hvilken ordrestatus som skal være standard for komplette ordrer. Husk, du kan overstyre denne ved hvert mottak.

Vis produktsøk i bunn?

Lar deg velge om produktsøket skal vises over eller under varelinjene i en innkjøpsordre.

Om valget er aktivert vil produktsøk legge seg på bunn. Hvis ikke aktivert vil produktsøk legge seg på toppen av varelinjene.

Vedleggsformat ved sending til leverandør

Innkjøpsmodulen støtter utsending av PDF og CSV. Denne innstillingen lar deg definere hvilket format som skal være standard. Denne kan også endres pr. utsending. 

Sortering av varelinjer

Lar deg velge om varelinjer som blir lagt til skal legge seg øverst eller nederst i en innkjøpsordre. 
Valget "Nyeste til eldst" vil plassere nye varelinjer øverst i oversikten. Valget "Eldst til nyeste" vil legge de siste varelinjene nederst i oversikten.

Ordreoppsummering i CSV

Viser hvilke ordrer og hvilket antall varer de venter på under hver varelinje i CSV til leverandør.

 

Husk!

Etter du har gjort endringer må du lagre disse med knappen oppe til høyre.