Installasjon av kvitteringsskriver(LAN/WIFI)

Denne artikkelen beskriver hvordan kvitteringsskriver(LAN/WIFI) kobles til. Disse skriverne var levert frem til oktober 2017. Om du har fått levert skriver etter oktober 2017 har du trolig en USB skriver og skal følge følgende veiledning.

 1. Koble kvitteringsskriver til strøm og nettverkskabel til ruter og kabel fra kasseskuff til kvitteringsskriveren
 2. Åpne appen Datakasse, gå til hovedmenyen og velg “Koble opp skriver”. Skriven vil komme automatisk opp "TCP:10.0.0.0 (dette er en eksempel ip)
 3. Trykk på ip-adressen så det kommer en grønn v ved siden av ip-adresse og trykk ferdig.
 4. Kontroller at det er sammenkoblet ved å trykke "åpne kasseskuff" i hovedmenyen i datakasse appen. Er den koblet til vil kasseskuffen åpne seg. Har man ikke kasseskuff kan man gjøre et prøve kjøp på 1 kr og skrive ut kvitteringen.

   

Skriver kommer ikke opp automatisk

 1. Slå av skriveren med knappen på siden
 2. Kontroller at iPaden er koblet til riktig trådløst nettverk
 3. Hold inne “Feed”-knappen samtidig som du skrur den på, Fortsett å holde inne knappen til en kvittering kommer ut.
 4. Nederst på den siste kvitteringen står skriverens IP-adresse. (Hvis denne mangler eller er 0.0.0.0, har ikke skriveren nettverksforbindelse og tilkobling bør kontrolleres)
 5. Åpne appen Datakasse, gå til hovedmenyen og velg “Koble opp skriver”
 6. Trykk grønn +
 7. Skriv inn IP-adresse fra kvitteringen og trykk ferdig
 8. Kontroller at det er sammenkoblet ved å trykke "åpne kasseskuff" i hovedmenyen i datakasse appen. Er den koblet til vil kasseskuffen åpne seg. Har man ikke kasseskuff kan man gjøre et prøve kjøp på 1 kr og skrive ut kvitteringen.