Installasjon av kvitteringsskriver(USB)

Denne artikkelen beskriver hvordan kvitteringsskriver(USB) kobles til. Disse skriverne var levert fra oktober 2017. Om du har fått levert skriver før oktober 2017 har du trolig en LAN/WIFI skriver og skal følge følgende veiledning.

  1. Koble kvitteringsskriver til strøm.
  2. Koble iPad og kvitteringsskriver sammen med ladekabelen til iPaden. NB! iPaden vil lade når de er koblet sammen. 
  3. Åpne appen Datakasse, gå til hovedmenyen og velg "Koble opp skriver". Skriven vil komme automatisk opp "USB:TCP100. Se bilde under her.
  4. Trykk på benevningen til skriveren i appen så det kommer en grønn v ved siden av og trykk "Ferdig".
  5. Kontroller at det er sammenkoblet ved å trykke "Åpne kasseskuff" i hovedmenyen i datakasse appen. Er den koblet til vil kasseskuffen åpne seg. Har man ikke kasseskuff kan man gjøre et prøvekjøp på 1 kr og skrive ut kvitteringen.
  6. NB! Hver gang ladekabelen kobles fra må skriveren kobles opp på nytt.