Ipad bytter mellom nettverk/Terminal forsvinner (Grå knapp)

Gå inn på innstillinger i iPaden og glem nettverk som ikke skal brukes. Hvis dette ikke virker, steng av Icloud på iPaden.