Kan en terminal brukers på flere kassepunkter?

Nei, du må ha terminal til hvert kassepunkt du har i butikken. Terminalen er knyttet opp med IP-adresse til kassen og beløpet overføres elektronisk fra kassen til betalingsterminalen.