Kan jeg knytte en fraktmodul i Mystore til en spesifikk fraktmodul hos Logistra?

Du kan kan nå velge å koble ønsket fraktmodul i Mystore til ønsket fraktmodul hos Logistra. Via avanserte innstillinger i fraktmodulene kan du velge hvilken fraktmetode i Logistravalget som skal brukes automatisk ved utskrift av etiketter.

Dette vil spare deg for mye tid hvis du f.eks ønsker å bruke en manuell fraktmetode for Postnord Groupage, eller for en annen fraktmetode som ikke finnes i Mystore (som modul), men du har via Logistra.

Merk: hver Logistra-modul kan kun knyttes til én fraktmetode i Mystore. Hvis du velger samme Logistra-modul i flere fraktmetoder, vil den siste benyttes ved autovalg.

Hvordan koble fraktmetodene

Under Konfigurasjon > Fraktmetoder finner du listen over aktive fraktmetoder i butikken. Dersom du klikker på Avanserte valg får du to nedtrekksmenyer som lar deg bestemme hvilken Logistra-modul som skal være koblet til fraktmetoden.
Hva skjer når jeg har koblet Logistra-moduler til alle fraktmetodene mine?

Når du setter en ordre til "Sendt / Fullført" får du som normalt opp dialogen som lar deg velge fraktmetoden du vil skrie ut etikett for.

Denne nedtrekksmenyen vil nå automatisk velge Logistra-modul basert på ordrens fraktmetode. Det samme gjelder skriver, dersom du har flere skrivere og har koblet fraktmetoden til en skriver.

Jeg bruker massebehandling, vil dette fungere der også?

I massebehandling av ordrer kan du velge hva du ønsker å gjøre for utvalget du har gjort.

Bruk autovalg

Dersom du velger denne innstillingen vil massebehandling bruke Logistra-modulen som er koblet til fraktmetoden for hver enkelt ordre.

Bruk fraktmetoden som er valgt under

Dersom du velger denne innstillingen vil massebehandlingen bruke valgt fraktmetode på hele ordreutvalget, uansett koblinger av fraktmetoder.

Dette vil være nyttig dersom du skal sende alle ordrene i utvalget med én spesifikk fratmetode, selv om ordrene i utvalget har forskjellige fraktmetoder registrert.