Kategorier og underkategorier

Kategorier gjør det enklere å holde nettbutikken oversiktlig og navigerbar. Du kan sette opp både hovedkategorier og underkategorier.

1. Opprette ny kategori

2. Underkategorier

3. Sortere kategorier

Opprette ny kategori

For å legge til en ny kategori, gjør du følgende:

 1. Gå til Produktkatalog -> Produkter
 2. Trykk på "+KATEGORI"
 3. Fyll inn ønsket informasjon:
  • Kategoriens navn
   Blir benyttet som kategorinavn i nettbutikken. Kategorier kan ha samme navn, men ikke samme Kategori ID
  • Kategori ID
   Dette blir del av URLen til kategorien. Bør ikke endres i ettertid.

  • Synlighet
   Velg om kategorien skal vises i nettbutikken

  • Underkategori av
   Velg om kategorien skal være en ny hovedkategori eller en underkategori av en annen kategori

  • Rekkefølge
   Skriv inn ønsket rekkefølge i forhold til andre kategorier. Benytt tallverdier fra 0 og opp, hvor «0» vil legge seg øverst/lengst til venstre i nettbutikken

  • Bilde
   Brukes til å visualisere kategorien i nettbutikken.

4. Trykk på "Lag ny kategori"

Du har nå opprettet en hovedkategori som du kan opprette produkter i.

NB! Det ikke er mulig å ha produkter i en hovedkategori som har underkategorier.

Underkategorier

En underkategori legger du til under hovedkategori. Du kan f.eks. ha "Dame" eller "Herre" som hovedkategori, og underkategori som kalles "Sko".
Da oppretter du en underkategori.

Hvis du vil opprette en underkategori gjør du følgende:

 1. Trykk på "+KATEGORI"
 2. Fyll inn ønsket underkategorinavn og unik kategori-id (kategori-id fylles automatisk ut og merkes med en grønn V, men viktig å sørge for at denne er unik)
 3. Velg så hvor underkategori skal opprettes under i felt "Underkategori av"
 4. Trykk så på "Lag ny kategori"

Hvis man oppretter en underkategori under en hovedkategori som inneholder produkter, vil man få opp en feilmelding. Da er man nødt til å flytte produktene fra hovedkategori og over til en annen hovedkategori uten underkategori, eller direkte over til en underkategori.

 

I eksempelet under ligger det produkter i hovedkategori som har en underkategori.
Da får man mulighet til å flytte disse produktene ut av hovedkategorien og over til en underkategori eller en hovedkategori uten underkategorier.

 

For å gjøre det velger du "Flytt" og så velger du hvilken kategori produkt(ene) skal flyttes over til.

Sortere kategorier

Ved å sortere de forskjellige kategoriene, vil man endre på rekkefølgen til kategoriene i nettbutikken. Dette kan gjøres slik:

 1. Gå til Produktkatalog -> Produkter
 2. Finn ønsket kategori i kategorilisten og trykk på "Endre":
   
 3. Skriv inn den ønskede verdien på «Rekkefølge«. Benytt verdier fra 0 og opp, hvor 0 vil bli den første kategorien i rekkefølgen:
   
 4. Trykk på 

 

Hvis du skal opprette produkter og varianter; se videre i vårt hjelpesenter på disse to artiklene:

Opprette produkter

Varianter