Kategorier og underkategorier

Kategorier gjør det enklere å holde nettbutikken oversiktlig og navigerbar. Du kan sette opp både hovedkategorier og underkategorier.

Opprett ny kategori

Følg stegene under for å opprette ny kategori som du kan legge produkter i. 

Steg 1: I ditt kontrollpanel navigerer du til Hovedmeny > Produktkatalog > Produkter

Steg 2: Trykk på +KATEGORI

Steg 3: Legg inn informasjon om kategorien

Kategoriens navn
Blir benyttet som kategorinavn i nettbutikken. Kategorier kan ha samme navn, men ikke samme Kategori ID
Kategori ID
Dette blir del av URLen til kategorien. Bør ikke endres i ettertid.
Synlighet
Velg om kategorien skal vises i nettbutikken
Underkategori av
Velg om kategorien skal være en ny hovedkategori eller en underkategori av en annen kategori
Rekkefølge
Skriv inn ønsket rekkefølge i forhold til andre kategorier. Benytt tallverdier fra 0 og opp, hvor «0» vil legge seg øverst/lengst til venstre i nettbutikken
Bilde
Brukes til å visualisere kategorien i nettbutikken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 4: Trykk på "Lag ny kategori" for å opprette kategorien. 


Du har nå opprettet en hovedkategori. Nå kan du velge om du ønsker å legge produkter i hovedkategorien eller opprette underkategorier som produktene skal legges i. Under går vi gjennom hvordan man oppretter underkategorier.

NB! Det ikke er mulig å ha produkter i en hovedkategori som har underkategorier.

Underkategorier

En underkategori lar deg strukturere opp kategorier som har mange ulike produkter. Dette gjør det enklere for kundene å finne frem til produktene i nettbutikken. I eksemplet under oppretter vi underkategori for hovedkategorien "Herre".

Steg 1: Trykk på "+KATEGORI"

Steg 2: Fyll inn ønsket underkategorinavn og unik kategori-id
(kategori-id fylles automatisk ut og merkes med en grønn V, sørg for at denne er unik)

Steg 3: Velg så hvor underkategori skal opprettes under i felt "Underkategori av"

Steg 4: Trykk så på "Lag ny kategori"

Dersom du oppretter en underkategori i en hovedkategori som inneholder produkter vil du få opp en feilmelding når du skal åpne kategorien. Løsningen vil da være å flytte produktene fra hovedkategorien inn i underkategorien. 

Flytte produkter

Sortere kategorier

Ved å sortere de forskjellige kategoriene, vil man endre på rekkefølgen til kategoriene i nettbutikken. Dette kan gjøres slik.

Steg 1: Åpne Produktkatalog > Produkter

Steg 2: Trykk "Sorter".

Steg 3: Klikk og dra kategoriene dit du ønsker. Trykk deretter på "Lagre sortering"

Sortering

 

  Les våre hjelpeartikler for oppretting av produkter og varianter

  Opprette produkter

  Varianter

   

  Kategoribeskrivelse

   

  Det er viktig å bruke god tid på å skrive gode og unike kategoribeskrivelser. Dette bør være tekster som beskriver hva som finnes i kategoriene; eksempelvis produkter, fordeler, merker og eventuelle andre anbefalinger.

  For å legge til kategoribeskrivelser, kan du gjøre dette ved å klikke på blyanten til høyre for aktuell kategori eller underkategori:

  kategori1

  Klikk deg så inn på feltet "Endre kategoribeskrivelse":

  kategori2

  I kategoribeskrivelser har du mulighet til å legge inn tekst både i topp og bunn på siden:

  kategori3

  Dette er en fordel om du har en del tekst som skal legges inn. Anbefalingen er å ha minst tekst i toppbeskrivelsen, slik at man slipper å scrolle seg ned til produktoversikten. Hvis du har mye tekst, så kan resterende tekst legges i bunnbeskrivelsen.