Kundeoversikt

Antall nye kunder

På denne siden kan vi se antall nye kunder i nettbutikken for gitte tidsperioder. Ved å benytte oss av verktøyene på siden, kan vi bestemme hvor mye som skal vises, samt hvordan resultatene skal vises.


Til venstre har vi muligheten til å velge hvor detaljerte resultater vi skal få. Her kan vi velge mellom å få se antall nye kunder pr. dag, uke, måned eller år:

Videre har vi muligheten begrense resultatet til en viss tidsperiode:

For å se endringer i rapporten er vi nødt til å trykke på   .

Beste kunde

Denne siden viser oss en liste med de kundene som har lagt igjen mest i nettbutikken. Listen er sortert etter hvor mye kundene har lagt igjen, og da i synkende rekkefølge.