Kvitteringsskriver

Kvitteringsskriver vil ikke skrive ut

  1. Gå til hovedmenyen og velg “Koble opp skriver”. Dersom skriveren ikke vises i listen, tyder dette på at skriveren ikke er tilkoblet nettverk, eller er koblet til et annet nettverk enn iPaden.
  2. Kontroller at iPaden er koblet til riktig trådløst nettverk.
  3. Skru av skriveren med bryteren på siden, hold inne “Feed”-knappen samtidig som du skrur den på, Fortsett å holde inne knappen til en kvittering kommer ut.
  4. Nederst på den siste kvitteringen står skriverens IP-adresse. Hvis denne mangler eller er 0.0.0.0, har ikke skriveren nettverksforbindelse og tilkobling bør kontrolleres.

No host connection på kvitteringsskriveren

Kvitteringsskriver skriver ut kvittering med "No host connection", dette betyr at kvitteringsskriveren ikke har kontakt med nettverket.

Løsning:

Sjekk at kabler mellom skriver og ruter er ordentlig koblet til. Hjelper ikke dette, restart ruter.