Legg inn og organiser dine produkter

 1. Gå til Produktkatalog -> Produkter

 2. Trykk på  

 3. På siden som dukker opp, fyller du inn minimum følgende informasjon:
 • Produktets navn
  Vises som produktnavn i nettbutikken.
 • Synlighet
  Velg om produktet skal vises i nettbutikken eller ikke.

 • Kategori
  Velg hvilke kategorier produktet skal vises i.
 • Meravgift (MVA)
  Brukes til beregning av MVA. Benyttes kun dersom du er MVA-pliktig.

 • Produktets vekt (Gram)
  Brukes til beregning av fraktkostnader.
   
 • Produktets bilder
  Vises som produktbilder i nettbutikken 

4. Trykk på